CutMax G

CutMax G

KMPS > Trawy > CutMax G

Wróć na stronę główną

Idealne rozważanie dla obszarów priorytetowych: spełnia wymogi reformy Greening – Zazielenienia (międzyplon), zbiór możliwy wiosną.

  • Mieszankę cechuje zwyższona mrozoodporność dzięki udziałowi życicy mieszańcowej.
  • Jednorazowe mulczowanie gleby w okresie zimowym zalecane jest na terenach proekologicznych (w zależności od terminu siewu).

Skład mieszanki:

  • 30 % Życica trwała
  • 30 % Życica mieszańcowa
  • 40 % Koniczyna czerwona Diploidalna – podwójna hybryda

Zastosowanie:

  • 1.-2. Okres wegetacyjny

Okres wysiewu:

  • od końca marca do września

Ilość wysiewu:

  • 35 kg/ha
CutMax-G