CutMax

Szybko rosnąca mieszanka traw na jednoroczną uprawę kośną. Jest dobrym rozwiązaniem gdy w gospodarstwie zabraknie paszy objętościowej do następnego roku.

  • Najlepszy smak z wysoką wartością odżywczą paszy.
  • Najwyższe ilości masy zielonej plonu uzyskuje się przy intensywnym nawożeniu azotowym.
  • Kombinacja dwóch najlepszych odmian życicy wielokwiatowej i westerwoldzkiej umożliwia wszechstronne użytkowanie.

Skład mieszanki:

  • 50 % Życica wielokwiatowa (Lolium multiflorum)
  • 50 % Jednoroczna życica wielokwiatowa

Zastosowanie:

  • 1.-2. Okres wegetacyjny

Ilość wysiewu:

  • 40-45 kg/ha

Okres wysiewu:

  • Wczesna wiosna / jesień
  • Również na biogaz.
CutMax