Belissa

Odmiana chlebowa pszenicy ozimej (klasa A/B) wyhodowana w HR Smolice

Bardzo wysoki poziom plonowania – średnia z lat 2012, 2013 i 2014
74,8 dt/ha, tj. 109% średniego wzorca na poziomie a1 oraz
88,3 dt/ha, tj. 104% na poziomie a2

W PDO w 2015 roku pszenica ozima Belissa uzyskała plon: 93,70 dt/ha w a1 i 108,2 dt/ha w a2, natomiast w PDO w 2016 roku osiągnęła 2. wynik (103% wzorca) w plonie ziarna w a2 pośród wszystkich 100 odmian badanych w doświadczeniach. Wynik Belissy w w a1 to 102% wzorca.

Na plantacjach towarowych w 2015 i 2016 roku pszenica ozima Belissa wydała powyżej 10 t/ha w obu latach. W PDO 2017 w a2 uzyskała wynik 100% wzorca.

 • najwyższe plony uzyskuje w rejonach II, III, IV, V i VI.
 • wysoka odporność na wymarzanie, zweryfikowana podczas mroźnej zimy 2012, stąd możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju – wg COBORU ocena 5
 • krótka i sztywna słoma – wysokość 88 cm
 • wysoka odporność na wyleganie w fazie dojrzałości mlecznej oraz bardzo wysoka przed zbiorem
 • dobra odporność na choroby podstawy źdźbła (możliwość uprawy w stanowisku po zbożach) oraz mączniak
 • bardzo dobra odporność na rdzę brunatną
 • wysoka odporność na brunatną plamistość liści, septoriozę liści i plew oraz fuzariozę kłosa
 • dobrze plonuje na glebach zakwaszonych, przy dużym stężeniu glinu
 • średni termin kłoszenia i dojrzałości
 • dobra odporność na porastanie w kłosie oraz bardzo wysoka liczba opadania
 • ziarno bardzo dobrze wyrównane, duże o MTZ 45-48 g
 • dobre parametry jakościowe: zawartość białka – 13,6%, liczba sedymentacji – 69, zawartość glutenu – 30,7%

Zimotrwałość – 5°

Biorąc pod uwagę ostatnie problemy z przezimowaniem pszenic warto rozważyć uprawę nowo zarejestrowanej w 2014 roku odmiany pszenicy ozimej Belissa. Już w samym kontekście zimotrwałości jest kreacją godną polecenia. W sytuacji, gdzie w wielu rejonach kraju borykaliśmy się z wymarznięciami pszenic, Belissa radziła sobie na tyle dobrze, że COBORU po zimie 2016 zwiększył tej odmianie parametr zimotrwałości na 5° (ocena w skali 9°). Mrozoodporność odmiany została zweryfikowana także podczas feralnej zimy 2012, kiedy to badana była w doświadczeniach rejestrowych. Dobra odporność na niskie temperatury z pewnością przyczyniła się do tego, że odmiana trafiła do rejestru.

Odmiana nadająca się do uprawy w różnych środowiskach, w różnych stanowiskach i po różnych przedplonach.

Jest to nowoczesna odmiana przeznaczona zarówno w normalnych jak również na intensywnych warunkach uprawy.

Pszenica ozima BELISSA została wpisana do krajowego rejestru odmian w roku 2014. Wiele bardzo korzystnych cech pozwala zaliczyć ją do grupy bardzo cennych, polskich odmian. Należy do odmian chlebowych (A/B) o bardzo stabilnych parametrach jakości, większością cech technologicznych dorównuje wzorcowej odmianie Tonacji, ajej ogromną zaletą jest bardzo wysoka przedżniwna odporność na porastanie (w 9-stopniowej skali ocena 9 przy 6 odmiany wzorcowej). Godną odnotowania jest wysoka plenność odmiany.

Belissa charakteryzuje się dobrą zimotrwałością (skala 5), stąd dobre wyniki plonowania prawie w całym kraju. Wysoka mrozoodporność zweryfikowana została zimą 2012 roku, kiedy zasiewy tej odmiany pszenicy ozimej, jako bardzo nieliczne, przezimowały w dobrym stopniu.

 

Wysokiej plenności sprzyja również odporność na większość chorób grzybowych, a mianowicie:

 

 • dobra odporność na choroby podstawy źdźbła,
 • mączniak,
 • brunatną plamistość liści,
 • septoriozę liści i plew,
 • fuzariozę kłosów oraz bardzo dobra odporność na rdzę brunatną.

Jest odmianą o krótszej słomie (średnia wysokość – 88 cm) i bardzo wysokiej odporności na wyleganie zarówno w czasie dojrzałości woskowej jak i przed zbiorem.

Nie bez znaczenia jest także tolerancja na duże stężenie jonów glinu, dlatego nadaje się do uprawy na glebach zakwaszonych.

Pszenica ozima Belissa jest więc odmianą łączącą w sobie wiele korzystnych cech pożądanych przez producentów, ma zatem szansę stać się jedną z popularniejszych w naszym kraju odmian pszenicy ozimej przeznaczonych do uprawy w normalnych jak również i intensywnych warunkach. Nadaje się do uprawy w różnych środowiskach, w różnych stanowiskach i po różnych przedplonach.