BIANCA
  1. Wyjątkowo grube ziarno [MTZ 9/9 BSA].
  2. Najlepsza odporność na remularię.
  3. Wysoka odporność na wyleganie.