Julius

Norma wysiewu: 150 – 180 kg/ha

  1. Odmiana jakościowa – ziarno spełnia normy grupy jakościowej E (elitarnej)
  2. Charakteryzuje się bardzo dobrą zimotrwałością – zweryfikowaną w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, dlatego istnieje możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju.
  3. Satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy daje możliwość uprawy w słabszych warunkach.
  4. Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy.
  5. Posiada bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E – elitarna.
  6. Elastyczny w terminie siewu sprawdza się doskonale zarówno we wczesnych, jak i opóźnionych siewach.

Profil odmiany:

* odmiana z katalogu EU

Termin kłoszenia 5 średni
Termin dojrzewania 6 średni do późnego
Wysokość roślin 5 średnia
Skłonność do wylegania 4 mała do średniej
Zimotrwałość* 5 duża
Podatność na choroby:
Mączniak 4 mała do średniej
Septorioza liści 4 mała do średniej
Rdza brunatna 4 mała do średniej
Rdza żółta 2 bardzo mała
Fuzarioza kłosa 5 średnia
Septorioza plew 5 średnia
Struktura plonu:
Masa 1000 ziaren [g] 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 6 średni do wysokiego
Jakość:
Liczba opadania 8 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Grupa jakościowa A  jakościowa

 

Źródło danych: Beschreibende Sortenliste 2016 – wyciąg
* – zimotrwałość oceniona w ramach oficjalnych doświadczeń PDOiR 2013 w Polsce
a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki