KWS DONOVAN

KWS DONOVAN

KMPS > Zboża > KWS DONOVAN

Wróć na stronę główną
  1. Wybitne plonowanie
  2. Dobry profil zdrowotnościowy
  3. Duża liczba opadania oraz gęstość
  4. Szybki start wegetacji wiosennej
  5. Dobra na mozaiki glebowe
  6. Tolerancyjna na opóźniony termin siewu

Profil odmiany:

Grupa jakościowa B
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 106
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 107
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,9
Rdza brunatna [skala 9°] 6,8
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,3
Septorioza liści [skala 9°] 7,2
Septorioza plew [skala 9°] 7,9
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 8,2
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8,1
Rdza żółta [skala 9°] 8,9
Cechy rolniczo-użytkowe
Wysokość roślin a1 [cm] 90
Odporność na wyleganie 7,5
Zimotrwałość 3
Liczba opadania 7
Zawartość białka 4
Odporność na porastanie 5

 

Źródło danych: COBORU, Lista Opisowa Odmian 2020
a1 – przeciętny poziom agrotechniki
a2 – wysoki poziom agrotechniki